GO-ART- PROJECT

 

 

 

Dit schooljaar bestaat het Gemeenschapsonderwijs 20 jaar. Om dit te vieren zal Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen deeltijds kunstonderwijs, dat deel uitmaakt van het Gemeenschapsonderwijs en behoort tot scholengroep Antigon,  in de vijf Vlaamse provincies een grootschalig tentoonstellingsproject opzetten rond het thema ‘Identiteit en diversiteit’

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen DKO is te  GAST in het Koninklijk Technisch Atheneum Horteco, De Bavaylei 116 in 1800 Vilvoorde.

 

http://kaskadko-go-art.blogspot.com/

Gelieve uw komst te bevestigen via

http://www.g-o.be/tentoonstelling

http://kaskadko-go-art.blogspot.com/2009/02/kiezen-voor-persoonlijkheid.html

 

Met de GO! art tentoonstelling wil het GO! haar 20-jarig bestaan voorBEELDIG vieren. Als vertrekpunt van de tentoonstelling koos GO! art niet voor een geschiedenis van het onderwijsnet, maar voor ‘individualiteit/identiteit’, een acuut en maatschappelijk relevant thema. De tentoonstelling vindt plaats op een vijftal locaties telkens in een andere Vlaamse provincie. De tentoonstellingsreeks ging van start in het atheneum van Antwerpen.

 

De boeiende en ambitieuze opdracht om deze vijfledige, wijzigende en rondreizende tentoonstelling vorm te geven, ging naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen-Deeltijds Kunstonderwijs. Met haar rijk geschakeerd studentenbestand en uiteenlopende werkpraktijken, leek deze academie het geschikte platform om artistiek te reflecteren rond het thema ‘individualiteit/identiteit’.

 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de vzw GO!art nodigen u en uw partner graag uit voor de vernissage van de tentoonstelling ‘20 jaar GO! 20 jaar kiezen voor persoonlijk’.
De vernissage vindt plaats op donderdag 7 mei om 19 uur in het Koninklijk Technisch Atheneum Horteco, De Bavaylei 116 in 1800 Vilvoorde. De expo is een van de ankerelementen in het feestjaar rond de 20ste verjaardag van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het is geen tentoonstelling die terugblikt op 20 jaar geschiedenis van het GO!. We kozen voor een artistieke tentoonstelling opgedragen aan een van de hoofddoelen van ons pedagogisch project, namelijk ‘Kiezen voor Persoonlijkheid’. Persoonlijkheid is namelijk een aspect waar wij als onderwijsnet sterk op inzetten. De wordingsgeschiedenis van deze expo is op zich al heel bijzonder. Ze is gegroeid uit een intensieve dialoog binnen de muren van KASKA. Na verschillende selectiemomenten werden de deelnemende kunstwerken uiteindelijk via een online beeldbank publiek getoond en aangevuld met commentaren van de makers zelf.


Foto's Locatie VILVOORDE
http://kaskadko-go-art-locaties.blogspot.com/2009/03/1-vilvoorde-mei-2009.html

Programma • donderdag 7 mei 2009
19.00 u. Ontvangst
19.30 u. Robert Steuts, algemeen directeur scholengroep Midden - Brabant welkomstwoord
19.35 u. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO! wij kiezen voor persoonlijkheid
19.50 u. Jan De Maeyer, voorzitter GO!art een tentoonstelling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
20.00 u. Opening tentoonstelling en receptie


Nog vragen?
communicatie@g-o.be

 

 kaska dko go!art0 reacties

zaterdag 28 maart 2009

Tentoonstelling KASKA-dko @ Atheneum Antwerpen
kaska dko go!art0 reacties

Tentoonstelling KASKA-dko @ Atheneum Antwerpen
kaska dko go!art0 reacties

Workshops @ Campus ATHENEUM ANTWERPEN
(6-11 jarigen) & (12-17 jarigen)
Workshop: ‘Al eens gedacht aan een eendagstattoo…???’
Workshop: ‘Spelen met je schoenen, wasco’s en papier’
Workshop: ‘Leven in je eigen lichaam’
Workshop: ‘Maskers’kaska dko go!art0 reacties

maandag 23 maart 2009

opening @ Atheneum Antwerpen/vernissagekaska dko go!art0 reacties

Oudere berichten

Abonneren op: Berichten (Atom)

GO!art selectie KASKA-dko

 

Blogarchief

De tentoonstelling kwam voort uit een intense dialoog binnen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van het GO! te Antwerpen (DKO). Na verschillende selectiemomenten werden de deelnemende kunstwerken via een online beeldbank publiek getoond en aangevuld met eigen commentaren van de makers zelf. Voor het eerst werd in deze academie een dergelijke onlinebeeldbank in praktijk gebracht.

 De academieateliers monumentale kunsten en scenografie legden de laatste hand aan de selectie en vulden ze nog verder aan met ’in situ’- werken, aangepast aan de omgevende ruimte van het statige en voorname atheneumgebouw dat nog de sporen draagt van de recente brand. Deze tentoonstelling exploreert zoals gezegd het thema ’individualiteit/identiteit’ en hoe dit inwerkt op de academiestudenten, -oudstudenten en -leraars. ‘Individualiteit/identiteit’ wordt geëxploreerd. Oriëntatiepunten worden bevraagd. Alle GO! scholen kunnen werken uit deze GO! art tentoonstelling ontlenen. Leerlingen worden uitgenodigd om na te gaan welke inhoudelijke en artistieke signalen zij hier opvangen. Nagaan hoe zij ’Individualiteit/identiteit’ zelf vorm kunnen geven en vertalen naar eigen creaties. Een kans die u niet mag laten liggen. U kan het tweede deel ontdekken vanaf 7 mei, in het Koninklijk Technisch Atheneum Horteco, De Bavaylei

, docent Kunstgeschiedenis KASKA-dko

 

Meer nieuws op http://kaskadko-go-art.blogspot.com/