Houtsnijden en beeldhouwen is een kunstambacht dat aan de Academie Antwerpen als professionele opleiding in het avondonderwijs wordt georganiseerd. De cursus omvat boetseren, houtsnijden en beeldhouwen. De studenten volgen 6 jaar cursus en behalen dan het getuigschrift kunstambacht hout – meubel. Het professioneel beeldhouwen is dan mogelijk. Het  is  een uitvloeisel van de beeldhouwopleiding van de Koninklijk Academie voor Schone Kunsten Antwerpen DKO.  Houtsnijden  is een oud ambacht dat vroeger door de beeldhouwersgilde werd vertegenwoordigd. Het is een tegenwoordig van eerder volkse gilde, de vroegere gilde is haar volledige macht verloren..  Beeldhouwer zijn wil zeggen dat men artistiek met vormen werkt, werkt met klei. De cursus gaat over deze technieken. De beeldhouwers krijgen de raad zoveel mogelijk te studeren en te bestuderen om hun artistieke vaardigheid te vergroten, hun ambachtelijkheid te vergroten. Studenten moeten hun beitels en gutsen te leren slijpen om ze scherper te krijgen. De beeldhouwers in hout worden slechts zelden houtbeeldhouwers genoemd. beeld beschikken over eigenaardige beitels: die kunnen scherper of afgevlakte tanden hebben.. Tekenen is naast boetseren iets waar houtsnijders, beeldhouwers dagelijks mee te maken krijgen. Boetseren doet men voor men  aan het kappen, het houwen gaat. Beeldhouwers moeten niet in de houtsnijdersgilde, de gilden in het algemeen, gaan zetelen. Ze zijn nu volledig onafhankelijk, van de houtsnijdergilde. Beitelen en gutsen zijn de belangrijkste handelingen die beheerst moeten zijn. Beeldhouwen en houtsnijden is een oud ambacht dart vroeger door de houtsnijdergilde werd vertegenwoordigd. De cursussen en de opleidingen steen – beeld werden in het onderwijs aangeboden als avondonderwijs.

 

 

.

houtsnijden en beeldhouwen, professioneel

 

begin site hier:  start