Informatie

 

 

  Een leerling creëerde dit portret in klei

  naar levend model: een familielid dat hij

  naar het atelier meebracht.

  Het kan als een autonoom beeld

  functioneren of dienen als ontwerp,

 model,  om het in hout uit te voeren.

 

Laatste nieuws :

 

De inschrijvingsperiode voor het academiejaar 2021 - 2022 loopt stilaan af. Tot ongeveer 23 september kan men nog kandideren, het laatste gesprek vindt plaats op 25 september 2021.

 

De coronamaatregelen versoepelen voortdurend. Er wordt terug gewerkt volgens het lessenrooster. Alle leerlingen wonen elke les bij in het atelier.

Deze cursus  zal  tijdens het academiejaar 2021 - 2022 starten  op zaterdag 4 september 2021 en eindigt eind juni 2022 .

 

De cursus Houtsnijden en Beeldhouwen in hout aan de Koninklijke  Academie voor schone Kunsten Antwerpen -DKO (KASKA- DKO) wordt als zaterdag- en avondonderwijs aangeboden. Deze opleiding voor volwassenen wordt  in het kader van het deeltijds kunstonderwijs georganiseerd door het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap . We maken deel uit van Scholengroep Antwerpen van het Gemeenschapsonderwijs. 

 

De enige toelatingsvoorwaarde voor deze opleiding is ongeveer18 jaar of ouder zijn en inwoner van een Europese lidstaat zijn. Voorkennis is niet vereist.

 

 

 

 

 

Deze opleiding noemt officieel: Kunstambacht, Hout – Beeld.

Deze richting “Hout(snijden) – Beeld(houwen)” en het atelier “ Kunstambacht: Steen – Beeld” werken nauw  samen, met eenzelfde benadering van vorm, techniek, visie….

 

Website Beeldhouwen, Steen- Beeld

Na het beëindigen van de 5 jarige cyclus hogere graad heeft de student de kans om nog eens gedurende 2 jaar de specialisatiegraad volgen.

 

Lessenrooster voor Houtsnijden – Beeldhouwen, officieel  Hout - Beeld genoemd, 2018 - 2019

 

 

 Praktijk voor elke student

  Theorie

 

 

Voor alle studenten is er iedere zaterdag van 9.30h – 17h praktijk houtsnijden en beeldhouwen in hout.

 

  Materialenleer is geïntegreerd in de  praktijklessen

 

Voor studenten van 2de , 3de en 4de jaar hogere graad is er één avond per maand of één zaterdagmiddag per maand theorie.

 

De student zelf kiest een module uit het uitgebreide aanbod.

 

  Meer info over de keuzemogelijkheden: klik hier

 

  Geen theorie voor het eerste en  vijfde jaar en ook niet voor de specialisatiejaren.

 

 

 

 

 

  Inschrijvingen

 

   Er wordt jaarlijks slecht een beperkt aantal studenten toegelaten.

Toelatingsvoorwaarde: ongeveer 18 jaar zijn of ouder, wonen in EU. Vooropleiding is niet vereist. Wel vereist is het volgen van de hieronder staande procedure.

Potentiële studenten hebben er alle voordeel aan om zich geheel vrijblijvend, tot niets verbonden, op de wachtlijst te laten plaatsen en op deze wijze de mogelijkheid te krijgen, geen verplichting, om zich in te schrijven voor de cursus voor het academiejaar 2021 - 2022. De cursus Hout- Beeld,  zelf, start op zaterdag 4 september 2021 om 9.30h

Specifieke procedure:

 

1.    Een  kandidaat, die overweegt deze cursus in de toekomst  te volgen  schrijft zich zonder enige verplichting, totaal vrijblijvend, in op de wachtlijst  voor het volgende Academiejaar.  Er worden slechts een beperkt aantal nieuwe leerlingen toegelaten, deze worden uit deze lijst . Indien er meer kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden toegelaten,  dan wordt voor de niet toegelaten studenten een oplossing gezocht.

     Download: inschrijvingsformulier voor wachtlijst hout - beeld 

 

2.    De kandidaat brengt een bezoek aan het atelier voor een gesprek.

 

3.    Een aantal kandidaten, zoveel als er maximaal kunnen toegelaten worden, krijgen in juni het bericht dat ze zich kunnen inschrijven, krijgen een inschrijvingsformulier toe gemaild  en doen de betaling. Hiervoor krijgt een kandidaat slechts een zeer beperkte tijd. Indien een kandidaat beslist om de cursus toch niet te volgen of reageert  te laat of helemaal niet, dan wordt de volgende kandidaat ( indien nog aanwezig) op de wachtlijst aangesproken. Indien er uiteindelijk meer  kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden ingeschreven, zullen we trachten een alternatief voor te stellen: een voorbereidende cursus aan te bieden zodat de student volgend jaar met meer bagage de cursus Hout - Beeld kan aanvatten.

 

4.    We zullen in ieder geval de kandidaten berichten over de situatie. 

 

De algemene voorwaarden staan in het schoolreglement van de Academie. U kunt die op de website van de Academie lezen.

 

Tarieven : Het inschrijvingsgeld is het totaalbedrag, het volledige schoolgeld, dat een cursist betaalt om een heel jaar onderwijs te genieten. Er is verder geen examengeld of dergelijke meer te betalen.

Het bedrag voor het  academiejaar ( 2021 - 2022)  bedroeg voor Belgen, Nederlanders en andere EU inwoners:

 

480 voor studenten boven 24 jaar ( komt neer op ongeveer 1,6 € per lesuur)

230 € voor jongeren van18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betreffende schooljaar)

  180   € Studenten AP hogeschool ( Beeldende Kunsten) & studenten UA  (Studenten mogen op 31 december 2021 de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben om in aanmerking te komen voor dit tarief)

 

 

 Er zijn uitzonderlijk enkele sociale reducties vastgelegd, daarvoor kunt u best contact opnemen met de academie. contact met E-mail

 

Download: het nieuwe  inschrijvingsformulier voor wachtlijst hout - beeld  voor het academiejaar 2021 - 2022.

 

De gegevens, ingevuld op het inschrijvingsformulier, worden enkel gebruikt voor het inschrijven op de wachtlijst, om u eventueel te contacteren in verband met uw inschrijving of om u uit te nodigen voor een gesprek. De gegevens worden verder voor niets anders  gebruikt. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens worden afgeschermd: enkel personeelsleden die zich specifiek bezighouden met het afhandelen van deze inschrijvingsprocedure hebben toegang tot deze gegevens.

 

 

 

Belangrijk: kandidaat studenten, die vroeger, voor het vorige academiejaar gekandideerd hebben maar nog niet startte met de opleiding, moeten elk jaar hun kandidatuur vernieuwen. Zo is de lijst steeds zo actueel mogelijk en worden verouderde bestanden verwijderd. Gegevens worden enkel in het kader van inschrijvingen gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

 

 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA - DKO)

 

Postadres : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA – DKO)

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

   België

Ingang secretariaat en inschrijvingen

Het hoofdgebouw van de Academie.

Te bereiken via de open ruimte tussen Blindestraat 9 en Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

 

 

Tel 03/213 71 60  of  03/213 71 62

Fax 03/213 71 69

Secretariaat enkel te bereiken op: 

Maandag – Donderdag

tussen 15h – 21h

Atelier Houtsnijden - Beeldhouwen :

2de verdieping

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

 

website Academie

contact met E-mail

 

 

 

 

 

 

De inschrijvingsperiode voor het  academiejaar 2021 - 2022 is gestart.

 

 

Steeds welkom om eens te komen kijken.

 

 

 

Kandidaten kunnen zich inschrijven op de wachtlijst voor academiejaar 2020 - 2021;

 

Steeds welkom om eens te komen kijken

 

Atelier Hout - Beeld

      2de verdieping

      Blindestraat 35,  2000 Antwerpen

 

  Webmaster :Jeroen Humbeeck  © Jeroen Humbeeck