Informatie

 

 

  Een leerling creëerde dit portret in klei

  naar levend model: een familielid dat hij

  naar het atelier meebracht.

  Het kan als een autonoom beeld

  functioneren of dienen als ontwerp,

 model,  om het in hout uit te voeren.

Er kan reeds op wachtlijst voor volgend academiejaar (2023 - 2024) ingeschreven worden.

De eigenlijke, definitieve inschrijvingen starten in mei.

 

Deze cursus  zal  tijdens het academiejaar 2022 - 2023 starten  op zaterdag 2 september 2023 en eindigt eind juni 2024 .

 

De cursus Houtsnijden en Beeldhouwen in hout aan de Koninklijke  Academie voor schone Kunsten Antwerpen -DKO (KASKA- DKO) wordt als zaterdag- en avondonderwijs aangeboden. Deze opleiding voor volwassenen wordt  in het kader van het deeltijds kunstonderwijs georganiseerd door het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap . We maken deel uit van Scholengroep Antwerpen van het Gemeenschapsonderwijs. 

De enige toelatingsvoorwaarde voor deze opleiding is ongeveer18

jaar of ouder zijn en inwoner van een Europese lidstaat zijn.

 

Enige voorkennis is niet vereist.

 

 

 

 

 

Deze opleiding noemt officieel: Kunstambacht, Hout – Beeld.

Deze richting “Hout(snijden) – Beeld(houwen)” en het atelier “ Kunstambacht: Steen – Beeld” werken nauw  samen, met eenzelfde benadering van vorm, techniek, visie….

 

Website Beeldhouwen, Steen- Beeld

Na het beëindigen van de 5 jarige cyclus hogere graad heeft de student de kans om nog eens gedurende 2 jaar de specialisatiegraad volgen.

 

Lessenrooster voor Houtsnijden – Beeldhouwen, officieel  Hout - Beeld genoemd

 

 

 Praktijk voor elke student

  Theorie

 

 

Voor alle studenten is er iedere zaterdag van 9.30h – 17h praktijk houtsnijden en beeldhouwen in hout.

 

  Materialenleer is geïntegreerd in de  praktijklessen

 

Voor studenten van 2de , 3de en 4de jaar hogere graad is er één avond per maand of één zaterdagmiddag per maand theorie.

 

De student zelf kiest een module uit het uitgebreide aanbod.

 

  Meer info over de keuzemogelijkheden: klik hier

 

  Geen theorie voor het eerste en  vijfde jaar en ook niet voor de specialisatiejaren.

 

 

 

 

 

  Inschrijvingen

 

Er wordt jaarlijks slecht een beperkt aantal studenten toegelaten.

Toelatingsvoorwaarde: ongeveer 18 jaar zijn of ouder, wonen in EU. Vooropleiding is niet vereist. Wel vereist is het volgen van de hieronder staande procedure.

Potentiële studenten hebben er alle voordeel aan om zich geheel vrijblijvend, tot niets verbonden, op de wachtlijst te laten plaatsen en op deze wijze de mogelijkheid te krijgen, geen verplichting, om zich in te schrijven voor de cursus voor het academiejaar 2022- 2023. De cursus Hout- Beeld,  zelf, start op zaterdag 3 september 2022 om 9.30h

Specifieke procedure:

 

1.    Een  kandidaat, die overweegt deze cursus in de toekomst  te volgen  schrijft zich zonder enige verplichting, totaal vrijblijvend, in op de wachtlijst  voor het volgende Academiejaar.   

 

Er worden slechts een beperkt aantal nieuwe leerlingen toegelaten, deze worden uit deze lijst . Indien er meer kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden toegelaten,  dan wordt voor de niet toegelaten studenten een oplossing gezocht.

 

     Download: inschrijvingsformulier voor wachtlijst hout - beeld voor 2023 - 2024

 

 

  1. De kandidaat brengt een bezoek aan het atelier voor een gesprek.

    

Een aantal kandidaten, zoveel als er maximaal kunnen toegelaten worden, krijgen ergens vanaf mei , juni het bericht dat ze zich kunnen inschrijven. Ze krijgen een inschrijvingsformulier toe gemaild  en doen de betaling. Hiervoor krijgt een kandidaat slechts een zeer beperkte tijd. Indien een kandidaat beslist om de cursus toch niet te volgen of reageert  te laat of helemaal niet, dan wordt de volgende kandidaat ( indien nog aanwezig) op de wachtlijst aangesproken. Indien er uiteindelijk meer  kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden ingeschreven, zullen we trachten een alternatief voor te stellen: een voorbereidende cursus aan te bieden zodat de student volgend jaar met meer bagage de cursus Hout - Beeld kan aanvatten.

  1. We zullen in ieder geval de kandidaten berichten over de situatie.   

 

 

De algemene voorwaarden staan in het schoolreglement van de Academie. U kunt die op de website van de Academie lezen.

 

Tarieven : Het inschrijvingsgeld is het totaalbedrag, het volledige schoolgeld, dat een cursist betaalt om een heel jaar onderwijs te genieten. Er is verder geen examengeld of dergelijke meer te betalen.

De bedragen  voor het academiejaar  2023 - 2024  zijn voor Belgen, Nederlanders en andere EU inwoners:

530 € voor studenten boven 24 jaar ( komt neer op ongeveer 1,7 € per lesuur)

 

250 € voor jongeren van 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betreffende schooljaar)

 

200 € voor studenten AP hogeschool en studenten UA (restauratie, conservatie, en architectuur). Studenten mogen de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben  op 31 om van deze korting te kunnen    genieten.

 

330 € Voor werkzoekenden, leefloners, mindervaliden en verhoogde tegemoetkomingen . Enkel bij het binnenbrengen van het juiste attest.  Daarvoor kunt u best contact opnemen met de academie.

 

 

Download:    inschrijvingsformulier voor wachtlijst hout - beeld voor 2023 - 2024   De inschrijving op de wachtlijst is geheel vrijblijvend, zonder enige verplichting.

De gegevens, ingevuld op het inschrijvingsformulier, worden enkel gebruikt voor het inschrijven op de wachtlijst, om u eventueel te contacteren in verband met uw inschrijving of om u uit te nodigen voor een gesprek. De gegevens worden verder voor niets anders  gebruikt. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens worden afgeschermd: enkel personeelsleden die zich specifiek bezighouden met het afhandelen van deze inschrijvingsprocedure hebben toegang tot deze gegevens.

 

 

Belangrijk: kandidaat studenten, die vroeger, voor het vorige academiejaar gekandideerd hebben maar nog niet startte met de opleiding, moeten elk jaar hun kandidatuur vernieuwen. Zo is de lijst steeds zo actueel mogelijk en worden verouderde bestanden verwijderd. Gegevens worden enkel in het kader van inschrijvingen gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

 

 

 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA - DKO)

Postadres : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA – DKO)

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

Ingang secretariaat

Het hoofdgebouw van de Academie.

Te bereiken via de open ruimte tussen Blindestraat 9 en Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

Tel 03/213 71 60  of  03/213 71 62

Fax 03/213 71 69

Secretariaat enkel te bereiken op: 

Maandag – Donderdag

tussen 15h – 21h

Atelier Houtsnijden - Beeldhouwen in hout:

2de verdieping

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

website Academie

contact met E-mail

Er kan reeds  op de wachtlijst ingeschreven worden voor het volgende academiejaar (2023 - 2024)

Steeds welkom om eens te komen kijken.

 

 

Atelier Hout - Beeld

      2de verdieping

      Blindestraat 35,  2000 Antwerpen

  Webmaster :Jeroen Humbeeck  © Jeroen Humbeeck