Informatie

 

 

  Een leerling creëerde dit portret in klei

  naar levend model: een familielid dat hij

  naar het atelier meebracht.

  Het kan als een autonoom beeld

  functioneren of dienen als ontwerp,

 model,  om het in hout uit te voeren.

De inschrijvingen voor het volgende  academiejaar (2023 - 2024) zijn gestart

 

Deze cursus  zal  tijdens het academiejaar 2023 - 2024 starten  op zaterdag 2 september 2023 en eindigt eind juni 2024 .

 

De cursus Houtsnijden en Beeldhouwen in hout aan de Koninklijke  Academie voor schone Kunsten Antwerpen -DKO (KASKA- DKO) wordt als zaterdag- en avondonderwijs aangeboden. Deze opleiding voor volwassenen wordt  in het kader van het deeltijds kunstonderwijs georganiseerd door het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap . We maken deel uit van Scholengroep Antwerpen van het Gemeenschapsonderwijs. 

 

 

De enige toelatingsvoorwaarde voor deze opleiding is ongeveer18

jaar of ouder zijn en inwoner van een Europese lidstaat zijn.

 

Enige voorkennis is niet vereist.

 

 

 

 

 

Deze opleiding noemt officieel: Kunstambacht, Hout – Beeld.

Deze richting “Hout(snijden) – Beeld(houwen)” en het atelier “ Kunstambacht: Steen – Beeld” werken nauw  samen, met eenzelfde benadering van vorm, techniek, visie….

 

 

Website Beeldhouwen, Steen- Beeld

 

Na het beëindigen van de 5 jarige cyclus hogere graad heeft de student de kans om nog eens gedurende 2 jaar de specialisatiegraad volgen.

 

Lessenrooster voor Houtsnijden – Beeldhouwen, officieel  Hout - Beeld genoemd

 

 

 Praktijk voor elke student

  Theorie

 

 

Voor alle studenten is er iedere zaterdag van 9.30h – 17h praktijk houtsnijden en beeldhouwen in hout.

 

  Materialenleer is geïntegreerd in de  praktijklessen

 

Voor studenten van 2de , 3de en 4de jaar hogere graad is er één avond per maand of één zaterdagmiddag per maand theorie.

 

De student zelf kiest een module uit het uitgebreide aanbod.

 

  Meer info over de keuzemogelijkheden: klik hier

 

  Geen theorie voor het eerste en  vijfde jaar en ook niet voor de specialisatiejaren.

 

 

 

 

 

Inschrijvingen

 

Er wordt jaarlijks slecht een beperkt aantal studenten toegelaten.

Toelatingsvoorwaarde: ongeveer 18 jaar zijn of ouder, wonen in EU. Vooropleiding, voorkennis  is niet vereist.

 

Wel vereist is het volgen van de hieronder staande procedure. Kort samengevat: eerst een atelierbezoek, en dan pas inschrijven.

 

Procedure

 

1.  Een kandidaat, die ernstig overweegt deze cursus bezoekt  het atelier tijdens een informatiemoment. Zo'n informatiemoment gebeurd tijdens de lesuren zodat de kandidaten ook studenten kan ontmoeten. 

Tijdens dit contactmoment kunnen ook alle vragen gesteld worden, een gesprek aangeknoopt worden. De kandidaat krijgt een goed beeld van wat de cursus zal inhouden, hoe er gewerkt wordt.

 

Om een uitnodiging voor een atelierbezoek aan te vragen gebruikt men het onderstaand document. Dit document kan om elk moment van het jaar ingevuld worden.

Het eerste ontmoetingsmoment  dat zal voorgesteld worden , is steeds  tijdens de opendeurdag die elk jaar ergens in maart plaats heeft. De ander momenten zijn eerder in mei , juni, en in september

 

     Download: aanvraag atelierbezoek , informatiemoment,  hout - beeld voor 2023 - 2024

 

 

De aanvraag is ingediend en u wordt via mail op de hoogte gehouden en u ontvangt op gepaste tijd een uitnodiging.

 

 

2.  De kandidaat brengt een bezoek aan het atelier. En dan zijn alle toelatingsvoorwaarde vervuld.

 

Breekt de inschrijvingsperiode aan, krijgt men opnieuw een mail en kan men een inschrijvingsformulier verkrijgen. Men kan zich dan definitief inschrijven.

 

 

Er kunnen maar een beperkt aantal kandidaten toegelaten worden, het loont de moeite om snel te handelen.

 

Update: op 30 augustus 2023:  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, men kan nog starten in september.

 

De algemene voorwaarden staan in het schoolreglement van de Academie. U kunt die op de website van de Academie lezen.

 

 

Tarieven : Het inschrijvingsgeld is het totaalbedrag, het volledige schoolgeld, dat een cursist betaalt om een heel jaar onderwijs te genieten. Er is verder geen examengeld of dergelijke meer te betalen.

 

De bedragen  voor het academiejaar  2023 - 2024  zijn voor Belgen, Nederlanders en andere EU inwoners:

 

530 € voor studenten boven 24 jaar ( komt neer op ongeveer 1,7 € per lesuur)

 

250 € voor jongeren van 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betreffende schooljaar)

 

200 € voor studenten AP hogeschool en studenten UA (restauratie, conservatie, en architectuur). Studenten mogen de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben  op 31 om van deze korting te kunnen    genieten.

330 € Voor werkzoekenden, leefloners, mindervaliden en verhoogde tegemoetkomingen . Enkel bij het binnenbrengen van het juiste attest.  Daarvoor kunt u best contact opnemen met de academie.

 

 

Download: aanvraag atelierbezoek , informatiemoment,  hout - beeld voor 2023 - 2024

 

 

De gegevens, ingevuld op het inschrijvingsformulier, worden enkel gebruikt  om u eventueel te contacteren in verband met uw inschrijving of om u uit te nodigen voor een gesprek, atelierbezoek. De gegevens worden verder voor niets anders  gebruikt. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens worden afgeschermd: enkel personeelsleden die zich specifiek bezighouden met het afhandelen van deze inschrijvingsprocedure hebben toegang tot deze gegevens.

 

 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA - DKO)

Postadres : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA – DKO)

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

Ingang secretariaat

Het hoofdgebouw van de Academie.

Te bereiken via de open ruimte tussen Blindestraat 9 en Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

Tel 03/213 71 60  of  03/213 71 62

Fax 03/213 71 69

Secretariaat enkel te bereiken op: 

Maandag – Donderdag

tussen 15h – 21h

Atelier Houtsnijden - Beeldhouwen in hout:

2de verdieping

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

website Academie

contact met E-mail

Er kan reeds definitief  ingeschreven worden voor het volgende academiejaar (2023 - 2024)

 

We starten op zaterdag 2 september 2023

Atelier Hout - Beeld

      2de verdieping

      Blindestraat 35,  2000 Antwerpen

  Webmaster :Jeroen Humbeeck  © Jeroen Humbeeck