De opleiding houtsnijden en beeldhouwen aan de Academie Antwerpen wordt georganiseerd als avondonderwijs. Boetseren, tekenen, houtsnijden, beeldhouwen, techniek worden aan de cursist uitgelegt. Kunstambacht Hout - Meubel is de hoofdrichting waaronder deze specialiteit valt. Beeldhouwen en houtsnijden is een oud ambacht dart vroeger door de houtsnijdergilde werd vertegenwoordigd. De Vlaamse houtsnijdersgilde  is daar nog een overblijfsel van. De vroegere gilde is wel haar macht verloren; het is een vertegenwoordiger van eerder folkloristische gilde. Het houtbeeldhouwen, houtsnijden heeft niet veel beoefenaars meer op professioneel niveau. De professionals , de professionelen zullen weinig in een gilde zetelen: die hebben niet genoeg vrije tijd. Houten portretten, boetseren, beelden sculpteert men in de houtsnijklas aan de academie. De houtklas omvat nog een ander luik de hout meubeltechniek: de houtrestauratie. Houtkunst dus alom i de houtsnijderklas. Deze houtsnijdersklas is  een uitvloeisel van de beeldhouwopleiding van de academie.  Beeldhouwer zijn wil zeggen dat men het werken met klei , tekenen, kappen controleert. De cursus gaat daarover. De beeldhouwers krijgen de raad zoveel mogelijk te studeren en te bestuderen om hun artistieke vaardigheid te vergroten, hun ambachtelijkheid te vergroten, hun beitels en gutsen te leren slijpen om ze scherper te krijgen. Houtsnede is iets anders, het heeft iets te maken met grafiek. Tekenen is naast boetseren iets waar houtsnijders, beeldhouwers dagelijks mee te maken krijgen. Boetseren doet men voor men  aan het kappen, houwen gaat. Beeldhouwers moeten niet in de houtsnijdersgilde, de gilden in het algemeen, gaan zetelen. Ze zijn nu volledig onafhankelijk, van de houtsnijdergilde. Beitelen en gutsen zijn de belangrijkste handelingen die een snijder, beeldhouwer zich stelt. Beeldhouwen en houtsnijden is een oud ambacht dart vroeger door de houtsnijdergilde werd vertegenwoordigd.. De cursussen en de opleidingen werden er gegeven.

 

 

 

Start site : houtsnijden en beeldhouwen

Houtsnede is iets anders, het heeft iets te maken met grafiek. Tekenen is naast boetseren iets waar houtsnijders, beeldhouwers dagelijks mee te maken krijgen. Boetseren doet men voor men  aan het kappen, houwen gaat. Beeldhouwers moeten niet in de houtsnijdersgilde, de gilden in het algemeen, gaan zetelen. Ze zijn nu volledig onafhankelijk, van de houtsnijdergilde. Beitelen en gutsen zijn de belangrijkste handelingen die een snijder, beeldhouwer zich stelt. Beeldhouwen en houtsnijden is een oud ambacht dart vroeger door De Vlaamse houtsnijdersgilde  is daar nog een overblijfsel van. De vroegere gilde is wel haar macht verloren; het is een vertegenwoordiger van eerder folkloristische gilde. Het houtbeeldhouwen, houtsnijden heeft niet veel beoefenaars meer op professioneel niveau. De professionals , de professionelen zullen weinig in een gilde zetelen: die hebben niet genoeg vrije tijd. Portrettten worden eerst geboetseerd om het model te bekomen.

Houten portretten, boetseren, beelden sculpteert men in de houtsnijklas aan de academie. De houtklas omvat nog een ander luik de hout meubeltechniek: de houtrestauratie. Houtkunst dus alom i de houtsnijderklas. ondergebracht zullen worden zu  Deze houtsnijdersklas is  een uitvloeisel van de beeldhouwopleiding van de academie. De academie voor schone kunsten Antwerpen DKO is befaamd voor zijn ateliers houtsnijden en beeldhouwen evenals voor steen - beeld en hout- meubel.  Beeldhouwer zijn wil zeggen dat men het werken met klei , tekenen, kappen controleert. De cursus gaat daarover. De beeldhouwers moeten studeren en beelden bestuderen om hun kunstzinnige kennis te vergroten, hun techniek te vergroten. Het is van belang dat beeldhouwers hun beitels en gutsen te leren slijpen om er beter mee te snijden.. Houtsnede is iets anders, het heeft iets te maken met grafiek. Tekenen is naast boetseren iets waar houtsnijders, beeldhouwers dagelijks mee te maken krijgen. Boetseren doet men voor men  aan het kappen, houwen gaat. Beeldhouwers moeten niet in de houtsnijdersgilde, de gilden in het algemeen, gaan zetelen. Ze zijn nu volledig onafhankelijk, van de houtsnijdergilde. Beitelen en gutsen zijn de belangrijkste handelingen die een snijder, beeldhouwer zich stelt. Beeldhouwen en houtsnijden is een oud ambacht dart vroeger door De Vlaamse houtsnijdersgilde is daar nog een overblijfsel van. De vroegere gilde is wel haar macht verloren; het is een vertegenwoordiger van eerder folkloristische gilde. Het houtbeeldhouwen, houtsnijden heeft niet veel beoefenaars meer op professioneel niveau. De professionals , de professionelen zullen weinig in een gilde zetelen: die hebben niet genoeg vrije tijd. Portrettten worden eerst geboetseerd om het model te bekomen. Beeldhouder is een foutief woord voor beeldhouwers. Kunst is natuurlijk ook aan de orde, het moet erop gericht zijn om artistieke beelden, skulpturen, beeldhouwwerken voort te brengen; een element van het beeldhouwen. Ook het restaureren van de skulptuur, beeldjes, is belangrijk. Het ambachtelijk niveau is ook niet weg te denken naast het artistieke.

Naast de houtklas is er ook de steenklas: men beeldhouwt er in steen. Het verschil zit hem in het materiaal waarmee men werkt. Het is wachten op onze nieuwe academie waarin het houtatelier en het steenatelier ondergebracht zullen worden beide beeldhouwopleidingen van de academie. De academie voor schone kunsten Antwerpen DKO is befaamd voor zijn ateliers houtsnijden en beeldhouwen evenals voor steen-beeld en hout- meubel.

De koninklijke academie voor schone kunsten Antwerpen DKO en De koninklijke academie voor schone kunsten Antwerpen Hogeschool en  De koninklijke academie voor schone kunsten Antwerpen stellen zich dat als doe       l.