BOETSEREN

Een houtsnijder beeldhouwer boetseert ook beelden in klei, plasticine of in was.

 

 

Eerst wordt er, op eenvoudige wijze,

een metalenarmatuur gebouwd.

Hieraan worden met ijzerdraad

kruisjes aangebonden. Ze fungeren

als een ankers in de klei of

plasticine waardoor deze blijft

hangen niet naar beneden glijdt.

 

 

Deze kunnen verschillende functies hebben : als studie om vertrouwd te geraken met het onderwerp, als model om later in hout te kappen, als schets om oplossingen te vinden voor plastische of compositorische problemen. Natuurlijk kan het geboetseerde werk ook een zelfstandig kunstwerk zijn.

Om een origineel beeld te creëren in hout, steen, brons of in welk ander materiaal dan ook, wordt er vaak eerst geboetseerd om het idee vorm te geven.

 

 

Meestal wordt er eerst een armatuur, een skelet , gebouwd.

Daarna wordt de hoofdvorm geboetseerd. Dit is een spanningsvolle vorm, met een rond karakter die kleiner is dat het uiteindelijk beeld.

Deze wordt uitgebouwd door er gelijkaardige secundaire vormen aan te hangen. Dit gaat zo door tot als het kleinste details zijn aangebracht.

 

 

 

 

Als eindwerk verkoos een student om een portret

te creëren naar levend model om het later in hout

te beeldhouwen.

Hierboven wordt het beginstadium van het

boetseren getoond met het model op de

achtergrond.

 

 

 

Hiernaast is hetzelfde portret in het eindstadium

van het modelleren weergegeven.

 

 

De student Houtsnijden - Beeldhouwen zal bij het boetseren zijn of haar flexibiliteit, inzichten en zijn vormcapaciteiten vergroten. Bij het houtsnijden en beeldhouwen wordt het overtollig materiaal verwijderd.

 

Bij het boetseren daarentegen bestaat de techniek uit additie : het beeld wordt gevormd door toevoeging van plastisch materiaal op een kern. Het beeld, de vorm wordt dus anders, tegengesteld, benadert maar verandert niet van aard.

 

 

 

 

 

 

Vrije, artistieke, creatie van een student.

gemaakt zonder enig model, tekening

of foto.

 

Het dialogeren met verworven kennis en eigen leefwereld.

Bij het zelf creëren van een beeld laat de student Houtsnijden Beeldhouwen zich sturen door zijn potentieel aan vaardigheden en door het aanwenden van verworven kennis van de beeldende taal, vorm, natuur - en cultuurstudie.

 

Door consequent een passende selectie, synthese en stilering toe te passen wordt er een specifieke expressie bekomen. Dit leidt tot het vinden van een authentieke, oorspronkelijke stijl.

 

© Jeroen Humbeeck