Visie en doelstellingen van de opleiding houtsnijden en beeldhouwen

 

 

 

 

 

Het ambacht in ere houden is een cruciaal gegeven bij het restaureren en conserveren van monumenten en kunstvoorwerpen. Als de technieken, methoden, de kennis van het gereedschap, gedurende één generatie niet wordt doorgegeven gaat er definitief iets verloren dat gedurende duizenden jaren is opgebouwd.

 

 

 

De technieken worden aangeleerd door middel van kopieeroefeningen. Het is de bedoeling dat de studenten de weg, die de beeldhouwer (de creator) aflegde, zelf afleggen om daardoor het gegeven te begrijpen. Te recreëren dus en op die manier aan cultuurstudie doen.

 

 

 

 

 

 

Van de natuur kan men niet rechtstreeks kopiëren ; het gegeven moet eerst geordend, gestileerd worden. Het werk van oude en moderne meesters kan men bestuderen, recreëren om een geraffineerd observatievermogen te verwerven en zich bewust te worden van artistieke kwaliteit.

 

Door het verkennen van, en het experimenteren met de uitdrukkingspotentieel dat in klei, steen en of in hout aanwezig is, kan het ambacht zich verheffen tot kunst.

 

 

Kunstambacht gaat ervan uit dat vrijheid en de mogelijkheid om het geraffineerde kunstzinnige te creëren, verworven wordt door een grondige vakkennis, een grondige vormkennis en materiaalbeheersing.

 

 

 

atelier

 

 

 

De inhoud van de opleiding houtsnijden - beeldhouwen wordt vooral bepaald door het dynamisch balanceren tussen enerzijds kunst en anderzijds techniek en kennis (ambacht in een enge betekenis).

 

 

 

 

 

De interferentie tussen de studenten die eerder komen voor een technische en diegene die eerder komen voor een artistieke opleiding zorgt voor het juiste klimaat om kunst - ambacht te beoefenen en bij iedere student de beide aspecten aan bod te laten komen.

 

 

 

 

© Jeroen Humbeeck