De natuur leert het ons, de organische levende natuur is gebouwd uit eerder ronde vormen. De details zijn opgenomen in groter vormen, die eenzelfde morfologie hebben. Deze vormen drijven in de hoofdvorm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook beeldhouwers bestudeerden de natuur en kwamen tot dezelfde conclusie.

 

Er worden geen vlakken of profielen gekapt maar er wordt onmiddellijk naar de grondvorm toe gekapt. Deze is een gesloten, spanningsvolle ronde of ovale vorm. Van daaruit worden de grootste deelvormen gezocht en gesitueerd in de hoofdvorm. Steeds verdere onderverdelingen met dezelfde soort vormen levert het uiteindelijke beeld.

 

 

Jeroen Humbeeck